เรื่อควรรู้ ของ “รางวายเวย์”

โดยทั่วไปนั้นการเดิมสายไฟนั้นจะมีหลากหลายวิธีการโดยเฉพาะในการเดินสายไฟในช่วงของการเดินสายไฟที่ใช้ในโรงงานนั้นจะไม่ได้ใช้การเดินสายไฟแบบปกตินะครับ เพราะว่าจะมีการใช้ “รางวางเวย์”  ในการเดินสายไฟ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึง เรื่องที่เราควรรู้ที่เกี่ยวข้องกับ “รางวายเวย์” ที่เราควรรู้นะครับ ว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรรู้  

ใช้งานอย่างไรบ้าง  

รางวายเวย์นั้นปกตินั้นจะนิยมในการใช้งานที่ใช้การเดินในปกปิดสายไฟในระหว่างชั้น และ อาคาร เนื่องด้วยการเดินสายไฟนั้นค่อนข้างจะมีสายไฟที่หลากหลายเส้นอย่างมาก ซึ่งในการเดินสายไฟที่ที่มีปริมาณจำนวนมากนั้นมีหลากหลายวิธีด้วยเช่นกัน แต่ว่ามักจะนิยมใช้รางวายเวย์ในการเดินสายไฟ เพราะว่าค่อนข้างสะดวก และ ปกปิดวสายไฟได้อย่างสวยงาม ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการเดินสายไฟทั้งในอาคารที่ใหญ่ และ มีพื้นที่กว้างจึงมักนิยมใช้รางวายเวย์ในการเดินสายไฟ  

ประกอบด้วยอะไรบ้าง  

รางวายเวย์นั้นในชุดนั้นจะประกอบด้วยตัวราง และ ฝาปิด ยึดติดกันด้วยสกรู เพื่อป้องกันไม่ให้รางนั้นเผยอขึ้นเมื่อใช้งานจริงซึ่งเวลาในการซ่อม หรือ การเพิ่มสายไฟนั้นค่อนข้างจะง่ายมากนะครับเพราะว่า จะสามารถช่วยลดเวลาในการทำงานของช่างได้อย่างมากนะครับ เพราะว่าไม่จำเป็นต้องลื้อสายไฟใหม่ทั้งหมด 

ทำมาจากอะไร  

ในการทำรางวางเวาย์ นั้นส่วนมากนั้นจะมีการผลิดตมาจากแผ่นเหล็ก และ  นำมาเคลือบสี แต่หากหน้างานนั้นต้องการวัสดุที่มีความพิเศษ หรือ ต้องการวัสดุที่มีสถาพแวดล้มที่มีความพิเศษ ทนทานต่อสภาพอากาศ ก็สามารถที่จะสั่งผลิตได้ด้วยนะครับ ดังนั้นถ้าหากว่าต้องการใช้รางวายเวย์ที่ต้องการพื้นผิวที่พิเศษ เช่น อยู่กับสารเคมีมากเกินไป หรือ สภาพแวดล้อมอากาศที่ไม่ดี หรือ อากาศเลวร้ายนั้น หรือ ใกล้ชายทะเล ก็อาจจะต้องใช้พื้นผิวพิเศษนะครับ นั้นเราก็สามารถที่จะเลือกสั่งได้นะครับ  

ใช้ในการเดินสายไฟในพื้นที่เล็กไม่ได้  

อีกข้อที่สำคัญที่เราควรรู้ไว้เลยนั้นคือในเรื่องของการเดินสายไฟนั้นถ้าหากว่าเรานั้นจะเดินสายไฟในพื้นที่ที่มีจำกัดนั้นเราจะไม่สามารถเดินสายไฟได้นะครับเพราะว่ารางวายเวย์นั้นถูกออกแบบมาเพื่อเดินสายไฟในพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือ การเดินสายไฟในอาคารขนาดใหญ่นะครับ 

รางวายเวย์ ใช้กับการเดินภายบนอาคาร 

อีกข้อนั้นคือในเรื่องของ “รางวายเวย์” นั้นจะเลือกใช้งาน และ เดินสายไฟในด้านบนของอาคารนะครับ เพราะว่าจะทำให้การเก็บสายไฟนั้นง่ายมากขึ้น และ ไม่เกะกะในการทำงานด้วย จึงทำให้ส่วนมากนิยมใข้กันอย่างมากในพื้นด้านบนอาคาร  

เลือกทีมช่างที่มีมาตรฐาน 

สุดท้ายนั้นคือในเรื่องของ “ทีมช่าง” ที่จะมาติดตั้งรางวายเวย์นั้นเราจะต้อง เลือกทีมช่างที่ดี และมีมาตรฐานนนะครับ เพราะว่าจะทำให้การติดตั้งนั้นมีมาตรฐาน โดยเราควรเลือกทีมช่างที่มีความเป็นมาตรฐาน และ มีประสบการณ์ในการติดตั้งจะดีกว่านะครับ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และ ป้องกันในเรื่องอีกหลาย ๆ เรื่อง ดังนั้นการเลือกทีมช่างนั้นควรเลือกทีมช่างที่มีมาตรฐานนนะครับ 

ดังนั้นนี้เองเป็นเรื่องของเรื่องที่เราควรรู้ในการเลือกใช้รางวายเวย์นะครับ ซึ่งถ้าหากว่าเรานั้นจะเลือกใช้รางวายเวย์ในการเดินสายไฟนั้นเราควรจะศึกษาจากหลาย ๆ เรื่องนะครับเพื่อทำให้การใช้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด